Politika zasebnosti

Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov na spletnih straneh podjetja FEROKOV Gradbeni žerjavi

Varovanje vaših osebnih podatkov nam je pomembno, zato vas v naslednjem besedilu seznanjamo s politiko  varovanja vaših osebnih podatkov ob obisku spletne strani FEROKOV Gradbeni žerjavi d.o.o. Seznanjamo vas:

  • s pogoji uporabe spletnih strani
  • z omejitvijo odgovornosti delovanja spletnih strani
  • z dovoljenpo uporabo spletnega mesta
  • z načinom varovanja osebnih podatkov uporabnikov spletne strani
  • z namenom uporabe osebnih podatkov uporabnikov spletne strani

Pogoji uporabe spletnih strani podjetja FEROKOV Gradbeni žerjavi

S temi Pogoji uporabe spletne strani podjetja FEROKOV Gradbeni žerjavi d.o.o., Latkova vas 236, 3312 Prebold, določa pravice in obveznosti upravljavca spletne strani in obiskovalcev spletnih strani pod domeno www.ferokov.si.

Izrazi, uporabljeni v teh Pogojih uporabe spletne strani imajo naslednji pomen:

  • Pogoji so vsakokrat veljavni Pogoji uporabe spletne strani in aplikacije;
  • Spletne strani so spletne strani, dostopne pod domeno www.ferokov.si;
  • Upravljavec je podjetje FEROKOV Gradbeni žerjavi d.o.o., Latkova vas 236, 3312 Prebold, matična številka: 1552341000, vpisano pri Okrožnem sodišču v Celju;
  • Uporabnik je vsaka fizična ali pravna oseba, ki z uporabo spletnega brskalnika dostopa do spletnih strani pod domeno www.ferokov.si;
  • Piškotek je datoteka, ki se shrani na terminalni opremi uporabnika ob obisku spletne strani. Piškotki vsebujejo različne informacije, ki jih spletna stran prebere, ko jo uporabnik (ponovno) obišče. Uporablja jih večina sodobnih spletnih strani.

Omejitev odgovornosti delovanja spletnih strani

Upravljavec si bo prizadeval zagotoviti nemoteno in brezhibno delovanje spletnih strani, ažurnost in točnost vsebin na spletnih straneh in vzpostaviti delovanje spletnih strani v primeru izpada delovansa.

Uporabniki vsebine na Spletnih straneh uporabljajo na lastno odgovornost.

Upravljavec ne odgovarja za morebitno netočnost in neaktualnost objavljenih vsebin oziroma nedosegljivost spletne strani, za motnje pri dostopu do ali za motnje pri uporabi spletne strani, za slabšo kakovost le-te ali katerokoli drugo napako na in v zvezi s spletno stranjo.

Upravljavec prav tako ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi uporabniku ali katerikoli drugi osebi nastala zaradi ali ob obisku spletne strani, ne glede na razlog nastanka škode, razen v primeru, ko je nastala škoda posledica velike malomarnosti ali naklepnega ravnanja upravljavca.

Upravljavec lahko na spletni strani uporablja povezave do drugih spletnih strani, ki niso pod nadzorom upravljavca. Za informacije in gradiva ter druge vsebine, ki so na voljo na spletnih straneh tretjih oseb upravljavec ne odgovarja in ne prevzema odgovornosti. Uporabnikom svetujemo, da skrbno preberejo pogoje uporabe in izjave o zasebnosti na vseh spletnih straneh tretjih oseb pred uporabo takšne spletne strani oziroma preden preko njih objavijo ali posredujejo svoje osebne ali druge podatke.

Dovoljena uporaba spletnega mesta

Spletno mesto ni dovoljeno uporabljati za katerikoli drug namen ali način od dovoljenih namenov uporabe.

Dovoljen namen uporabe spletnega mesta je uporaba s standardnim spletnim brskalnikom preko protokola »http«, za namen informiranja o ponudbi, pogojih in vsebini storitev upravljavca. Vsa in vsakršna drugačna uporaba je prepovedana.

V primeru nedovoljene uporabe spletnega mesta lahko upravljavec na kakršenkoli tehnično izvedljiv način prepreči ali omeji uporabo spletnega mesta takemu uporabniku. To določilo ne posega in ne zmanjšuje pravice upravljavca do drugih z veljavno zakonodajo dopuščenih ukrepov.

Pravice intelektualne lastnine

Uporabnik ne pridobi nobene pravice intelektualne lastnine v zvezi z vsebino, obliko ali drugimi elementi spletne strani ne glede na obseg ali vrsto uporabe spletnih strani. Vsi elementi spletnih strani so zavarovani z avtorskimi ali drugimi pravicami intelektualne lastnine, ne glede na dejstvo ali so take pravice posebej razvidne iz ustreznih javnih registrov (npr. patent, model, znamka) ali ne.

Uporaba elementov vsebine spletnih strani za katerikoli drug namen kot je seznanitev z njihovo vsebino, zlasti s ponudbo in uporabo storitev, ki jih nudi upravljavec, je brez vnaprejšnjega pisnega soglasja upravljavca prepovedana.

Piškotki

Upravljavec na Spletnih straneh uporablja naslednje analitične vrste »piškotkov«:

Ime piškotka Doba uporabe Opis piškotka
_ga 2 leti Piškotek storitve Google Analytics se uporablja za razlikovanje med uporabniki in sejami. Piškotek se posodobi vsakič, ko se podatki pošljejo.
_gid 24 ur Uporablja se za identifikacijo povratkov uporabnika v 24 urah od prvega ogleda strani.
_gat 1 minuta Piškotek storitve Google Analytics. Piškotek se uporablja za uravnavanje števila poslanih zahtevkov Google Analytics. Piškotek ne vsebuje informacij o uporabniku.
fca_eoi_pagecount Do konca seje Piškotek meri število sej uporabnikov.
PH_HPXY_CHECK Do konca seje Piškotek za hranjenje podatkov o trenutni seji.
gac_ 90 dni Piškotek vsebuje informacijo o kampanji za uporabnika. Google analitika je povezana z zakupom ključnih besed AdWords in stran  AdWords pri konverziji prebere piškotek uporabnika. Več o tem.
viewed_cookie_policy 1 leto Piškotek po potrditvi sporočila o namestitvi piškotkov zapre potrditveno pasico in se shrani.

Varstvo osebnih podatkov

Uporabnik z vsakokratnim dostopom na spletno stran ali z uporabo spletnih strani soglaša oziroma dovoljuje, da upravljavec zbira, vodi, vzdržuje, nadzoruje ali kako drugače obdeluje osebne podatke, ki se nanašajo nanj, v skladu s Pogoji uporabe spletne strani in Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Podatki, ki se nanašajo na uporabnika, vključujejo podatke, ki jih upravljavec v zvezi z dostopom uporabnika na spletno stran (npr. število ogledov strani, trajanje ogleda, ogledane strani..) pridobiva s pomočjo orodja Google Analytics. Upravljavec zbira tudi podatke, ki jih uporabnik sam posreduje upravljavcu (npr. preko kontaktnega obrazca).

Za namene obveščanja o aktualnih novostih in/ali ponudbah, sme upravljavec zbirati podatke o elektronskem naslovu (e-naslov), ki jih uporabnik na spletnih straneh sam vpiše v spletni obrazec. Upravljavec podatke o e-naslovu uporablja do morebitne odjave od tovrstnega obveščanja. Z izpolnitvijo obrazca za prijavo na e-novice in obveščanje o aktualnih ponudbah se uporabnik strinja, da sme upravljavec podatke obdelovati za zgoraj navedene namene in da je uporabnik seznanjen s tem, da se lahko iz sistema sporočil kadarkoli izpiše.

Uporabnik potrjuje, da je bil seznanjen z dejstvom, da ima vsak posameznik pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj (v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov) – razen če je ta pravica omejena z veljavnimi predpisi.

Končne določbe

Upravljavec sme brez predhodnega opozorila prekiniti delovanje spletne strani, če zaradi napake, okvare, naravne ali druge nesreče ter iz drugih podobnih vzrokov tehnično ne more zagotavljati spletne strani oz. izvajati storitev in če je to potrebno zaradi vzdrževalnih del na omrežju oz. drugi infrastrukturi.

Vsi spori, ki izhajajo iz uporabe spletne strani se rešujejo v skladu s pravnim redom Republike Slovenije. Za reševanje sporov, ki niso rešeni s postopkom iz prejšnjega odstavka tega člena, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Upravljavec sme kadarkoli spremeniti ali dopolniti te pogoje, tako da v okviru spletne strani na običajno zanesljiv način objavi spremembe. Šteje se, da uporabnik soglaša s spremembami pogojev, če po objavi sprememb nadaljuje z uporabo spletne.

Ta Politika zasebnosti in varnosti osebnih podatkov začne veljati z dnem objave na spletnih straneh, dostopnih pod domeno www.ferokov.com.

Prebold, 18.05. 2018

Izjava o varovanju podatkov

Varovanje vaše zasebnosti nam je pomembno! To velja tudi, ko obiščete naše spletne strani. Zato vas želimo seznaniti s postopki obdelave podatkov na naši spletni strani. V nadaljevanju vam želimo predstaviti način varovanja podatkov o uporabnikih ter pojasniti, katere podatke pridobivamo.

Zavezani smo k varovanju osebnih podatkov o obiskovalcih naše spletne strani. Osebnih podatkov kooperacijskim parterjem ali oglaševalskim podjetjem ne posredujemo.

Pridružujemo si pravico, da informacije, navedene v tej izjavi o varovanju podatkov, brez najave prilagodimo spremenjeni zakonodaji ali spremembam pravnega jezika. Veljavna je vsakokrat tukaj objavljena aktualna različica.

Pravna podlaga (Zakon o varstvu osebnih podatkov)

Zakon o varstvu osebnih podatkov se nanaša na osebne podatke in na posredne osebne podatke. To so podatki, ki se nanašajo na fizične ali pravne osebe. Osebni podatki so informacije o dotični osebi, katere identiteta je določena, oziroma se jo lahko določi. Za posredne osebne podatke, ki so vezani na dotično osebo in namenjeni naročniku, izvajalcu ali prejemniku posredovanega, štejejo le tisti, na podlagi katerih naročnik, izvajalec ali prejemnik posredovanega s pomočjo pravno dopustnih sredstev ne more ugotoviti identitete dotične osebe.

Uporaba in posredovanje osebnih podatkov ter namen

Osebne podatke izvemo le, če nam jih posredujete sami v okviru prijave preko kontaktnega obrazca.

Vse posredovane osebne podatke (elektronski naslov, ime in priimek, ime podjetja,..) bomo shranili in uporabili v skladu z veljavnimi zakonskimi določili glede varovanja osebnih podatkov za potrebe storitve, ki ste jo izbrali: povpraševanje po ponudbi, povpraševanje po delovnem mestu v našem podjetju, obvestila, povezana s spremembo podatkov o našem podjetju.

Impresum

Naziv podjetja: FEROKOV Gradbeni žerjavi d.o.o.
Sedež: Latkova vas 236, 3312 Prebold
Kontaktni obrazec
E-pošta: info@ferokov.com
Telefon: +386 3 703 83 52
Telefaks: +386 3 703 83 64
Davčna številka: SI88559025
Matična številka: 1552341000
Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Celju